Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας στο στρατόπεδο *Δασκαλογιάννης* Ηράκλειο

flower_armaΘέμα: «Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με σταθερές βιντεοκάμερες στο Στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη» στο Ηράκλειο, χωρίς την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ».


Έχοντας υπόψη

· Ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. α΄ν.2472/1997 και την κοινοτική Οδηγία 94/46, τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

· Ότι σύμφωνα με οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα « Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων »: Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που λειτουργεί μονίμως, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα δεν επιτρέπεται, διότι προσβάλλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου.

· Ότι με αφορμή την τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας σε θάλαμο οπλιτών, εκδόθηκε από το Γ.Ε.Σ/ΔΙΠΑ η διαταγή με στοιχεία Φ.130/29/827674/Σ.52/26 Φεβ 2009, στην οποία γινόταν μνεία της οδηγίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με την οποία καλούνταν οι Σχηματισμοί να πραγματοποιήσουν ελέγχους και να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία.

· Ότι στο Στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη» , όπου εδρεύει η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ), αρχές του 2009 , τοποθετήθηκε ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας , το οποίο περιλαμβάνει και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με σταθερές βιντεοκάμερες και πραγματοποιείται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων χωρίς την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

· Ότι τρείς , από τις σταθερές βιντεοκάμερες, τοποθετήθηκαν σε χώρους της κεντρικής πύλης του στρατοπέδου ,σε σημεία όπου τα δεδομένα που συλλέγονται να χρησιμεύουν :

o στον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία στο φυλάκιο της κεντρικής πύλης.

o στον έλεγχο της προσέλευσης και αναχώρησης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Μονάδων του Στρατοπέδου «Δασκαλογιάννη».

o στην καταγραφή των διερχομένων πεζών και οχημάτων στην Λεωφόρο Ικάρου που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου με τον Αερολιμένα Ν.Καζαντζάκης.

· Ότι αντί να τοποθετηθούν , σύμφωνα με την οδηγία της αρχής, ευδιάκριτες πινακίδες, εξωτερικά του Στρατοπέδου (στους χώρους των βιντεοκαμερών) που να ενημερώνουν τα άτομα ή τα οχήματα πως ο χώρος βιντεοσκοπείται και για λογαριασμό ποιου γίνεται η βιντεοσκόπηση, υπάρχουν πινακίδες που απαγορεύουν την φωτογράφιση .

· Ότι τυχόν επίκληση λόγων , όπως η ασφάλεια εξοπλισμού – εγκαταστάσεων ή η εξοικονόμηση προσωπικού, που επέβαλαν την παράνομη τοποθέτηση των βιντεοκαμερών είναι εντελώς αστήριχτοι καθώς ούτε μείωση των υπηρεσιών του προσωπικού φρούρησης του στρατοπέδου επήλθε , ούτε η ασφάλεια του στρατοπέδου αυξήθηκε καθώς μεγάλο τμήμα της Νότιας πλευράς του , για τέταρτο έτος , εξακολουθεί να στερείται περίφραξης.

· Ότι από τα παραπάνω προκύπτει πως μοναδική πρόθεση των υπευθύνων τοποθέτησης των βιντεοκαμερών ήταν να δημιουργήσουν φοβισμένους, σχεδόν τρομοκρατημένους ανθρώπους , οι οποίοι διαρκώς να νιώθουν «τεχνητά μάτια» να τους παρακολουθούν και να θεωρούνται εν δυνάμει ύποπτοι και «εσωτερικοί εχθροί».

· Ότι η παράνομη τοποθέτηση των βιντεοκαμερών , η αίσθηση της ψυχολογικής πίεσης από την παρουσία τους και η καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν ψυχολογική επίπτωση στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Μονάδων του Στρατοπέδου «Δασκαλογιάννη».

Ερωτάται ο υπουργός:

1. Είναι σε γνώση σας η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας , το οποίο περιλαμβάνει και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με σταθερές βιντεοκάμερες στο Στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη»;

2. Υπάρχει έγκριση από το Γ.Ε.Σ για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας που περιλαμβάνει και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, με σταθερές βιντεοκάμερες;

3. Υπάρχει έγκριση από το Γ.Ε.Σ για τα σημεία τοποθέτησης των βιντεοκαμερών;

4. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

5. Γνωστοποίησαν οι υπεύθυνοι τοποθέτησης των βιντεοκαμερών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την εγκατάσταση του κυκλώματος και την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2472/1997;

6. Να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο.

7. Χορηγήθηκε άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , για την εγκατάσταση, την συλλογή και την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων;

8. Να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο.

9. Για ποίους λόγους οι υπεύθυνοι τοποθέτησης των βιντεοκαμερών δεν συμμορφώθηκαν με την οδηγία της Αρχής-έστω και μετά την παράνομη τοποθέτηση- που προβλέπει πως “Προτού το άτομο ή το όχημα εισέλθει στην εμβέλεια της βιντεοκάμερας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να το ενημερώνει με τρόπο κατανοητό ότι προχωρώντας θα βρεθεί σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Προς τούτο, θα πρέπει κατ΄ αρχήν να αναρτώνται σε επαρκή αριθμό και εμφανές μέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα πρέπει να αναγράφεται για λογαριασμό ποιου γίνεται η βιντεοσκόπηση, για ποιο σκοπό, καθώς και το πρόσωπο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώματα που ο ν.2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείμενο και, κυρίως το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης”;

10. Με βάση ποια κριτήρια έγινε η επιλογή και η τοποθέτηση των βιντεοκαμερών ;

11. Για ποίους λόγους τοποθετήθηκαν σταθερές βιντεοκάμερες, σε χώρους της κεντρικής πύλης του στρατοπέδου ,σε σημεία όπου τα δεδομένα που συλλέγονται να χρησιμεύουν στον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία στο φυλάκιο της κεντρικής πύλης και στον έλεγχο της προσέλευσης και αναχώρησης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Μονάδων του Στρατοπέδου «Δασκαλογιάννη» ;

12. Πόσοι από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Μονάδων του Στρατοπέδου «Δασκαλογιάννη» έχουν κληθεί , μέχρι σήμερα, σε απολογία με στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις βιντεοκάμερες;

13. Για ποίους λόγους γίνεται καταγραφή των διερχομένων πεζών και οχημάτων στην Λεωφόρο Ικάρου που συνδέει την πόλη του Ηρακλείου με τον Αερολιμένα Ν.Καζαντζάκης;

14. Να κατατεθούν αριθμητικά στοιχεία των εκτελουμένων υπηρεσιών του Στρατοπέδου «Δασκαλογιάννη» τόσο πριν την εγκατάσταση όσο και μετά από αυτήν.

Κύριε Υπουργέ , σας καλούμε να δώσετε άμεσα εντολή απεγκατάστασηςτων βιντεοκαμερών που λειτουργούν χωρίς την τήρηση των εκ του νόμου απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων . (Κοινοβουλευτική ερώτηση)

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s