Περί Ευρωσυντάγματος ο Λόγος (Φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα…..)

Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΕ θ’ αναλάβει καθήκοντα, βάσει όσων ορίζει η Συνθήκη της Λισσαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2010 και πιθανότατα θα είναι ο Σουηδός πρωθυπουργό Φρέντρικ Ράινφελτ.

Πήρε κανείς είδηση για τις διεργασίες και τις μεταβολές που μετερχόμεθα όλοι ως νέοι *Ευρωπαίοι πολίτες* με την νέα *Ευρωπαϊκή ιθαγένεια*; Δεν νομίζω..!

Για να δούμε με λίγα λόγια το Ευρωσύνταγμα που ήρθε με την συνθήκη της Λισαβόνας….

Το Ευρωσύνταγμα δεν αντικαθιστά αλλά συνυπάρχει (έχει ίδια ισχύ) με τα Εθνικά Συντάγματα των κρατών μελών της Ένωσης.

Χωρίζεται στο Προοίμιο και σε τέσσερα (4) μέρη.

Εν ολίγης σε αυτά περιλαμβάνονται οι αξίες , οι αρμοδιότητες, η δημοκρατική διαδικασία (πλειοψηφικές αποφάσεις), οικονομικά (λόμπυ συμφερόντων διαφόρων ομάδων), ο ρόλος και την ιδιότητα των μελών της.

Στο τρίτο (το πιο σημαντικό μέρος κατ΄εμέ) μέρος περιλαμβάνονται οι πολιτικές και η διοίκηση της Ένωσης.

Σε αυτό οι ευρωπαίοι πολίτες (ευρωσκλάβοι) έχουν ενιαία ευρωπαϊκή ιθαγένεια με θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την δικαιοσύνη και τα κοινωνικά δικαιώματα, (όπως το δικαίωμα στην προστασία της οικογένειας, της μητρότητας της παιδικής ηλικίας και του γάμου, το δικαίωμα στην υγεία. «το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών, το δικαίωμα της παιδείας. «όλοι έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες από δημόσια εκπαιδευτήρια, ενώ το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση φροντίδας για τους σπουδαστές οι οποίοι διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, είτε έχουν ανάγκη ειδικής φροντίδας, το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης. «το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση όπως νόμος ορίζει, το κράτος έχει θεσμοθετήσει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων αλλά και συμμετάσχει στην χρηματοδότησή του, διαθέτοντας για τον λόγο αυτό ένα μέρος των γενικών εσόδων του κρατικού υπολογισμού», το δικαίωμα στον αθλητισμό. «όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό και το κράτος ελέγχει τις κάθε είδους ενώσεις αθλητικών σωματείων»κ.α.

Υ.Γ.: Πολύ καλό ομολογώ αυτό….

Ευθύνη για τα παραπάνω φέρουν σύμφωνα με την συνθήκη τόσο οι Εθνικές Διοικήσεις (έτσι ονομάζονται πλέον οι κυβερνήσεις των κρατών μελών) όσο τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες της Ένωσης.

Ποια είναι τα θεσμικά όργανα ;

α. Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,

β. Ευρωπαϊκό συμβούλιο,

γ. Συμβούλιο υπουργών,

δ. Ευρωπαϊκή επιτροπή και

στ. το Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

 

Επιπλέον για την οικονομική τακτοποίηση διεκπεραίωση υλοποίηση οικονομικών στόχων της Ένωσης υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) . (Δηλαδή ο δανειστής των Ευρωσκλάβων μέσω των κυβερνήσεών τους ή καλύτερα των διαχειριστών του) . Ο έλεγχος των δαπανών και γενικά των εσόδων εξόδων γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παράλληλα και μόνο για συμβουλευτικό ρόλο χωρίς δεσμευτικότητα στην γνωμοδότησή τους, υπάρχουν τα συμβουλευτικά όργανα, η επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. (Δηλαδή πάνε στον κάλαθο των αχρήστων κοινωνικά, εργασιακά δικαιώματα στο βωμό των οικονομικά ισχυρών…).

Για να δούμε την δύναμη των θεσμικών οργάνων και το πώς θα συνεργάζονται μεταξύ τους.

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο: Νομοθετεί και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της ένωσης. Τα Εθνικά Συντάγματα υποχρεώνονται να συννομοθετήσουν τις αποφάσεις ή αλλιώς να εφαρμόσουν νομοθετικά τις αποφάσεις επικυρώνοντας τες, μέσω των εθνικών τους κοινοβουλίων τους.

Ευρωπαϊκό συμβούλιο: Το μυαλό που αποφασίζει τις πολιτικές που θα ψηφίσει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Απόλυτα δεσμευτικό για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο καθώς οι ομόφωνες αποφάσεις(ή οι πλειοψηφικές αποφάσεις) που λαμβάνει το συμβούλιο νομοθετούνται άμεσα από το κοινοβούλιο. Αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή Κυβερνήσεων των κρατών – µελών, τον Πρόεδρο, πρόκειται για νέο αξίωμα και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις εργασίες συμμετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, επίσης ένα νέο αξίωμα. (Μέχρι πρότινος στο Συμβούλιο, προέδρευε εκ περιτροπής το κράτος – µέλος, που ασκούσε για έξι μήνες την Προεδρία της Ένωσης, σύμφωνα µε μια προκαθορισμένη σειρά). Το Ευρωσύνταγμα τροποποιεί το προηγούμενο σύστημα με την δημιουργία του μόνιμου αξιώματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών και με δικαίωμα μιας ανανέωσης (Δηλαδή εως 5 έτη η Προεδρική θητεία). Ο ρόλος του προέδρου του Ευρωπ. Συμβουλίου είναι να προεδρεύει, να καθοδηγεί τις εργασίες και να εκπροσωπεί σε υψηλό επίπεδο την Ένωση. Δεν θα έχει φωνή, για την κοινή Εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (όπως για τα θέματα της τρομοκρατίας κ.α.). Επιπλέον για το διάστημα της θητείας του δεν θα έχει εθνικά καθήκοντα.

Συμβούλιο υπουργών: Αυτό μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο θα νομοθετεί και γενικώς θα εποπτεύει την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (κάτι σαν τα *αυτιά* των αρχηγών των κυβερνήσεων). Επιπλέον δύναται να ασκήσει δημοσιονομικό έλεγχο.

Αποτελείται από υπουργούς διαφόρων συνθέσεων (π.χ. δικαιοσύνης, ή υγείας ή παιδείας κ.α) και κάθε κράτος ορίζει έναν εκπρόσωπο με προεδρεύοντα του Συμβουλίου, υπουργό, να ασκεί προεδρία εκ περιτροπής για έξι μήνες από ένα μόνο κράτος – µέλος (με τροποποίηση η εν λόγω εκ περιτροπής προεδρία να γίνεται ανά ομάδα τριών χωρών, που ορίζονται για διάρκεια 18 μηνών).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission): Ένα είδος σερίφηδων με αυξημένες δυνατότητες . Προτείνουν, υποβάλλουν και εφαρμόζουν τις κοινές πολιτικές (κάτι σαν μεταλλαγμένη εκτελεστική εξουσία) εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα κοινοτικά προγράμματα, για την εκτέλεση, των οποίων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές διοικήσεις (κυβερνήσεις) . Εγκαλεί τις κυβερνήσεις και επιβάλει πρόστιμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών της. Στο εξωτερικό η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση και διενεργεί τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι, την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης στον τομέα της ΚΕΠΠΑ ασκεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Μεριμνά επίσης για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος και των αποφάσεων, που λαμβάνουν τα κοινοτικά όργανα. Η Κομισιόν είναι υπεύθυνη συλλογικά ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, που μπορεί να εγκρίνει πρόταση μομφής απέναντί της, µε την οποία εξαναγκάζεται σε συλλογική παραίτηση.

Η συνθήκη της Νίκαιας περιόρισε τη σύνθεση της Επιτροπής σε έναν επίτροπο για κάθε κράτος µέλος. Το Σύνταγμα ορίζει ότι, από το 2014 ο αριθμός των µελών της θα μειωθεί και θα αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του αριθμού των κρατών – µελών. Κατά συνέπεια, οι Επίτροποι θα επιλέγονται βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής, µε το οποίο αντιμετωπίζονται ισότιμα όλα τα κράτη µέλη. Όπως επισημαίνεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν προτείνει τον υποψήφιο πρόεδρο της Επιτροπής για εκλογή από το Ευρωκοινοβούλιο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Το Συμβούλιο, σε συμφωνία µε τον ορισθέντα πρόεδρο, θα εγκρίνει στην συνέχεια τον κατάλογο των μελλοντικών Επιτρόπων με βάση τις προτάσεις των κρατών µελών. Πρόεδρος και Επίτροποι θα έχουν πενταετή θητεία, όπως ισχύει μέχρι τώρα, ενώ θα πρέπει να πάρουν την ψήφο έγκρισης του Ευρωκοινοβουλίου.

Υπουργός Εξωτερικών :

Η κύρια καινοτομία, που εισάγει το Σύνταγμα. Χάρη στο αξίωμα αυτό δίδεται αίγλη στην Ένωση, λογικά θα υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή στην εξωτερική δράση της Ένωσης, τόσο σε πολιτικό όσο σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, με σκοπό οι τρίτες χώρες υπολογίζουν ευκολότερα τη φωνή της Ένωσης. Δηλαδή αντικαθιστά τα καθήκοντα που μέχρι πρότινος ασκούσε Ο Ευρωπαίος ΥΠΕΞ θα έχει το καθήκον της άσκησης εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας (εσωτερικών, τρομοκρατίας, τάξης κ.α) που μέχρι τώρα ασκούσε ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλεια Επίτροπος, που είναι αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης. Συνεπώς ο Υπ. Εξωτερικών θα έχει δύο ρόλους:

Α. Θα είναι ο εντολοδόχος του Συμβουλίου για την ΚΕΠΠΑ και

Β. μέλος της Επιτροπής, αρμόδιο για τις εξωτερικές σχέσεις ενώ θα κατέχει και μία από τις θέσεις των Αντιπροέδρων της Επιτροπής. Θα προεδρεύει του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και θα μεριμνά για την συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Ο ΥΠΕΞ θα διορίζεται µε ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ευρωπαϊκό δικαστήριο:

Εξετάζει αιτήματα πολιτών, φορέων ή ομάδων κατά κρατικών φορέων ή κυβερνήσεων. Γενικά οι υποθέσεις τους αφορούν διενέξεις των πολιτών κατά των κρατών μελών ή κρατικών φορέων. Αυτό δικάζει και εκδίδει αποφάσεις συνήθως οικονομικών κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέλη κράτη της Ένωσης που υποχρεώνονται να συμμορφωθούν με τροποποιήσεις ή νέους νόμους στα Εθνικά τους κοινοβούλια αν αυτό απαιτηθεί .

Πως λαμβάνονται αποφάσεις;

Το Σύνταγμα αυξάνει τον αριθμό των περιπτώσεων, όπου παρατηρείται μετάβαση από την ομοφωνία (στην ψηφοφορία) στην ειδική πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η λήψη των αποφάσεων. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% των μελών του Συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 μέλη σε μία Ένωση των 27 και αντιπροσωπεύει κράτη – μέλη, που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσμού της Ευρώπης.

Η μειοψηφία αρνησικυρίας, το βέτο, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Συμβουλίου, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία. Όταν το Συμβούλιο δεν αποφασίζει μετά από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των μελών του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν κράτη – μέλη, τα οποία συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65%του πληθυσμού της Ένωσης.

Ειδικές διατάξεις προβλέπονται για τη λήψη των αποφάσεων σε θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Θα μου πείτε εμείς με τα δέκα εκατομμύρια νοματαίους τι πολιτική θα κάνουμε;

Αφήστε το καλύτερα, προφανώς θα μας βάζουν με τον τρόπο τους να αγοράζουμε αυτοκίνητα από τις αυτοκινητοβιομηχανίες τους και θα μας έχουνε ως γκαρσόνια της Ένωσης……..(πηγή από περίληψη του ευρωσυντάγματος)

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s